Skip to main content
refundacja
życie z chorobą

Od 1 stycznia 2023 roku refundacja na CGM-RT będzie dotyczyć szerszej grupy pacjentów

Eksperci są zgodni – ciągłe monitorowanie glikemii przynosi wymierne korzyści dla zdrowia, samopoczucia i prewencji powikłań cukrzycy. Rozszerzenie refundacji systemów CGM-RT to bardzo ważny krok do lepszego życia dla pacjentów z cukrzycą.
Życie z chorobą

Cukrzyca – choroba cywilizacyjna XXI wieku

Cukrzyca typu 2 jest pierwszą chorobą niezakaźną, która została uznana przez Światową Organizację Zdrowia za epidemię. Wynika to z faktu, że w ostatnich dziesięcioleciach lawinowo wzrasta liczba osób z nieprawidłową tolerancją glukozy. Szacuje się, że w Polsce cukrzycą typu 2 dotkniętych jest już około 9 proc. społeczeństwa. Przyczyn tego stanu rzeczy upatruje się głównie w … Continued