powikłania cukrzycy
Zdrowy przepływ krwi
Powikłania kardiologiczne są częste u diabetyków, co jest związane z ich schorzeniami współwystępującymi, w tym np. nadciśnieniem tętniczym krwi czy otyłością. Co więcej, gdy wystąpi u nich incydent sercowo-naczyniowy, cukrzyca pogarsza ich rokowania.
refundacja
życie z chorobą
Od 1 stycznia 2023 roku refundacja na CGM-RT będzie dotyczyć szerszej grupy pacjentów
Eksperci są zgodni – ciągłe monitorowanie glikemii przynosi wymierne korzyści dla zdrowia, samopoczucia i prewencji powikłań cukrzycy. Rozszerzenie refundacji systemów CGM-RT to bardzo ważny krok do lepszego życia dla pacjentów z cukrzycą.