Życie z chorobą
Masz cukrzycę? Uważaj na powikłania kardiologiczne
Diabetycy często doświadczają powikłań sercowo-naczyniowych – wielu z nich umiera na zawał serca lub udar mózgu. Z prognoz wynika, że do roku 2030 zwiększy się umieralność z powodu cukrzycy, w tym również z powodu powikłań kardiologicznych, nawet o 100 proc.
Cukrzyca a ciąża
Życie z chorobą
Cukrzyca a ciąża – czy diabetyczka może mieć dzieci?
Coraz więcej kobiet w wieku rozrodczym choruje na cukrzycę.