Skip to main content
Home » Życie z chorobą » Świadomość społeczna na temat profilaktyki, diagnostyki i terapii cukrzycy
Życie z chorobą

Świadomość społeczna na temat profilaktyki, diagnostyki i terapii cukrzycy

W ostatnich latach środowisko diabetologiczne odnotowało pozytywne zmiany dla pacjentów z cukrzycą. Szczególnie doceniamy zmiany jeśli chodzi o rozszerzoną refundację i objęcie kolejnych grup pacjentów nowoczesnym leczeniem czy dostępem do systemów ciągłego monitorowania glikemii dla osób dorosłych na intensywnej insulinoterapii.

Monika Kaczmarek

Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków

Na początku 2023 roku Ministerstwo Zdrowia wprowadziło istotne zmiany rozszerzające zakres refundacji kolejnych gliptyn, które obecnie są refundowane w szerokich wskazaniach i w bardzo przystępnych cenach. Od marca 2023 rozpoczęto refundację leku złożonego z insuliny glargine oraz liksysenatydu. We wrześniu na listę darmowych leków dla seniorów, po apelach Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków i całego środowiska diabetologicznego, udało się dopisać flozyny. Końcówka roku przyniosła refundacje nowych preparatów stosowanych w dwóch dość powszechnie niestety występujących powikłaniach cukrzycy: przewlekłej chorobie nerek i cukrzycowym obrzęku plamki (DME), z których pacjenci mogą korzystać od stycznia bieżącego roku. Oznacza to, że powyższe powikłania cukrzycy mogą już być leczone bardziej nowocześnie i skutecznie, bez nadmiernego obciążenia finansowego pacjentów. Dzięki nowoczesnym refundacjom można zapobiegać najpoważniejszym powikłaniom m.in.: tym sercowo-naczyniowym, nefrologicznym, i zatrzymać postęp choroby. Dziękujemy za otwartość i konstruktywny dialog po stronie decydentów.

Poprzez prowadzoną edukację i profilaktykę oraz promocję zdrowego stylu życia w społeczeństwie większości przypadków cukrzycy typu 2 można zapobiec. Niezwykle ważne jest też wczesne postawienie diagnozy, gdyż bez diagnozy i bez leczenia powikłania będą w ukryciu się rozwijać, a późno zdiagnozowana cukrzyca będzie skracała życie. Ważne jest wyłapywanie osób niezdiagnozowanych z grup ryzyka. Dzięki wczesnej diagnozie można włączyć efektywne leczenie i jest wtedy szansa, że pacjent może długo i zdrowo żyć mimo cukrzycy. Spośród 3 mln chorych aż 0,5-1 mln osób może nie wiedzieć o chorobie, bo nie została u nich jeszcze zdiagnozowana, wśród tych osób są osoby także niechętne diagnozie. Cukrzyca jest jedną z najgroźniejszych chorób cywilizacyjnych ze względu na liczne powikłania. Cukrzyca nie boli, a objawy mogą być łagodne i rozwijać się latami w naszym organizmie niezauważone. Bardzo często zdarza się, że pacjent dowiaduje się o swojej chorobie przez przypadek, w trakcie akcji profilaktycznych, badań okresowych lub niestety gdy ma już powikłania.

Obecnie mamy do dyspozycji nowoczesne leki i systemy monitorowania glikemii, jednak to nie wystarczy – konieczna jest edukacja pacjenta i stosowanie się do zaleceń lekarza. Edukacja jest jednym z najistotniejszych elementów leczenia cukrzycy. Jest terapią dla osoby chorej na cukrzycę, odgrywa ważną rolę w stylu życia pacjenta i dla stanu jego zdrowia. W przypadku cukrzycy ważne są decyzje terapeutyczne, a także zdrowy styl życia, właściwy sposób odżywiania, aktywność fizyczna, ale i świadomość pacjenta w jaki sposób ma podejmować decyzje, które wpływają na poziom cukru we krwi. Dzięki edukacji pacjent może zrozumieć przyczyny powstania tej choroby, metody terapii, czy opanowania zasad samokontroli.

Next article