Home » Życie z chorobą » Jak wygląda codzienne życie diabetyka?
życie z chorobą

Jak wygląda codzienne życie diabetyka?

cukrzycą
cukrzycą
Jerzy-Magiera

Jerzy Magiera

Autor portalu mojacukrzyca.org

Jak obecnie wygląda sytuacja pacjenta z cukrzycą w Polsce? Z jakimi wyzwaniami w życiu codziennym mierzy się pacjent?

Cukrzyca towarzyszy choremu cały czas. Pomiary cukru, przyjmowanie leków, w tym insuliny (w przypadku cukrzycy typu 1 i niekiedy także w typie 2), planowanie posiłków i aktywności fizycznej. Czynności, które musi wykonać diabetyk w ciągu dnia jest bardzo wiele. Samokontrola i podejmowanie decyzji terapeutycznych jest codziennością w cukrzycy – i diabetyk do tego musi się przyzwyczaić i musi to zaakceptować.

Gdzie osoba z cukrzycą i jej bliscy mogą szukać wiarygodnych informacji?

Obecnie ludzie chętnie szukają informacji w Internecie. Upowszechnienie mediów społecznościowych sprawiło, że każdy oczekuje odpowiedzi szybko. Popularnością cieszą się tematyczne grupy dyskusyjne. Jednak zalecałbym rozwagę. Nie wszystkie są moderowane i kontrowane, a często wiedza przekazywana przez ich członków nie jest zgodna z wiedzą medyczną. Warto korzystać ze sprawdzonych grup, gdzie nad porządkiem czuwają edukatorzy społeczni, jak na grupie „Cukrzyca | Grupa mojacukrzyca.org”, która liczy już przeszło 29 000 osób i jest jedną z większych grup dla cukrzyków. Od 20 lat działa także portal mojacukrzyca.org, który jest pierwszym i jednocześnie największym portalem o cukrzycy. Dla osób z cukrzycą typu 2, często w dojrzałym wieku, pierwszym źródłem informacji jest lekarz diabetolog, bowiem dostęp do Internetu w tej grupie wiekowej nie jest aż tak popularny. Dobrym źródłem są też fachowe książki – jednak warto zwrócić uwagę na datę wydania. Rozwój w medycynie jest szybki i wiedza może się dezaktualizować.

Jakie możliwości leczenia cukrzycy dostępne są dla pacjentów w Polsce?

Zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologiczne w kwestii leczenia cukrzycy są zgodne z zaleceniami innych organizacji cukrzycowych na świecie. Jednak dostęp do nowoczesnych terapii jest w Polsce ograniczony. Koszt zakupu takich leków jest bardzo drogi – nie ma na nie refundacji. Niektóre leki przeciwcukrzycowe są wpisane na listy leków refundowanych, ale kryteria włączające refundacje są bardzo wąskie – stanowi to niewielką grupę pacjentów. Zdecydowanie powinien poprawić się dostęp do tych preparatów, które oprócz działania przeciwcukrzycowego działają prewencyjnie na powikłania sercowo-naczyniowe, w tym niestety powszechne wśród osób z cukrzycą, zawał serca i udar mózgu.

W cukrzycy typu 1 niestety mamy duży rozdźwięk pomiędzy osobami do 26. roku życia, które mają dostęp do refundowanych pomp insulinowych czy też systemów do monitorowania cukru. Refundacja ta jednak jest ograniczona wiekiem pacjenta. Cukrzyca nie mija po 26. roku życia, więc dobrze byłoby aby również dla tych osób dostępne były szeroko nowoczesne technologie, dzięki którym można lepiej kontrolować cukrzycę i które pozwalają uniknąć późnych powikłań cukrzycy. To inwestycja w przyszłość.

Dlaczego rola samokontroli w życiu chorego na cukrzycę ma tak duże znaczenie w leczeniu choroby? Jakie są skutki braku kontroli choroby?

Cukrzyca to złożona choroba, która wpływa na cały organizm chorego. Samokontrola to nie tylko dbanie o bieżący poziom cukru we krwi, żeby nie był zbyt niski, ani zbyt wysoki. Samokontrola to także, a może nawet i przede wszystkim, dbanie o własne zdrowie w dłuższej perspektywie czasowej. To co robimy tu i teraz ma bowiem wpływ na późne powikłania cukrzycowe, które mogą być bardzo nieprzyjemne dla takiej osoby. Problemy z oczami, nerkami, układem neurologicznym, itp. – tego chcemy uniknąć.

Next article