Home » Życie z chorobą » Profilaktyka cukrzycy typu 2
Życie z chorobą

Profilaktyka cukrzycy typu 2

profilaktyka
profilaktyka
Jerzy-Magiera

Jerzy Magiera

Autor portalu mojacukrzyca.org

Jak powinna przebiegać prewencja wystąpienia cukrzycy typu 2?

W profilaktyce cukrzycy typu 2 niezwykle ważna jest terapia behawioralna, czyli zmiana codziennych nawyków żywieniowych osób zagrożonych cukrzycą. Konieczne jest wprowadzenie zmian w przygotowaniu posiłków, ich składzie i formie jedzenia.

Drugim niezwykle ważnym elementem jest wysiłek fizyczny. Tak naprawdę często w ogóle wprowadzenie jakiegokolwiek wysiłku fizycznego, jak codzienne regularne 30 minutowe spacery czy jazda na rowerze lub inne formy aktywności dostosowane bezpośrednio do danej osoby. Nie można bowiem wymagać ekstremalnego wysiłku od osoby, która zmaga się na przykład z otyłością i poruszanie stanowi dla niej problem.

Zmiana nawyków żywieniowych i aktywność fizyczna, te dwa z pozoru proste elementy, są niezwykle trudne do wdrożenia w życiu osób zagrożonych wystąpieniem cukrzycy typu 2. Jeżeli to nie przynosi skutku konieczne może być wdrożenie farmakoterapii i rozpoczęcie przyjmowania leków.

Jaka jest rola zdrowych nawyków i wykonywania badań okresowych?

Terapia behawioralna jest bardzo ważnym elementem leczenia wszystkich pacjentów z rozpoznaną cukrzycą w każdym wielu, ale ma również bardzo istotne znaczenie w poprawie ogólnego stanu zdrowia pacjentów, a także prewencji i leczeniu przewlekłych powikłań cukrzycy.

W edukacji pacjentów z cukrzycą, jak i osób zagrożonych wystąpieniem tej choroby należy uwzględnić i zwrócić uwagę na wiele istotnych elementów: urozmaiconą i dobrze zbilansowaną dietę, regularną aktywność fizyczną, unikanie palenia tytoniu i spożywania alkoholu, optymalizacji czasu snu oraz o ile to możliwe, unikanie stresu.

Należy również pamiętać o badania okresowych, które pozwalają zbadać aktualną kondycję naszego organizmu i jeżeli wykonywane są regularnie, to odpowiednio wcześnie wykryć nieprawidłowości i wdrożyć odpowiednie leczenie.

Dobry poziom cukru to lepsze życie z cukrzycą, dlaczego tak ważny jest ten aspekt?

Dobry poziom cukru, to nie tylko dobre samopoczucie diabetyka tu i teraz, ale i życie bez późnych powikłań cukrzycy. A przecież o to w tym wszystkim chodzi. Wszystkim powinno zależeć na tym, aby osoba z cukrzycą w dobrym zdrowiu żyła jak najdłuższej, a powikłania cukrzycy, żeby najlepiej nigdy się nie rozwinęły. Dbanie o dobry poziom cukru jest więc niezwykle ważne. Diabetyk wykonuje kilka, maksymalnie kilkanaście pomiarów na dobę. Nie daje to jednak pełnego obrazu w wykres poziomu cukru we krwi.

Na glukometrze mamy teraźniejszość, ale dopiero nowoczesne narzędzia do ciągłego monitorowania glikemii pozwalają określić, jaka była przeszłość oraz jaka będzie przyszłość, bowiem dzięki monitoringowi można mieć wgląd w strzałki trendu, które określają tempo wzrostu bądź spadku poziomu cukru. To niezwykle istotne i na tym powinna koncentrować się obecnie samokontrola cukrzycy. Ciągłe monitorowanie glikemii to przyszłość, która dzieje się już teraz. Dostęp do nowoczesnych narzędzie powinien być zdecydowanie szerszy.

Next article