Przemek Kotulski
Sylwetki pacjentów
Spełnione marzenia z cukrzycą i rowerem
Przemek zachorował na cukrzycę w wieku 3 lat. Teraz jest u progu międzynarodowej kariery kolarskiej.