Skip to main content
Home » Życie z chorobą » Cukrzyca: czy potrzeby zdrowotne polskich pacjentów są zaspokajane?
życie z chorobą

Cukrzyca: czy potrzeby zdrowotne polskich pacjentów są zaspokajane?

pacjentów
pacjentów

Z danych wynika, że w kwestii zachorowań na cukrzycę utrzymuje się trend wzrostowy, a wiek pacjentów obniża się, przez co niedługo liczba pacjentów w Polsce może przekroczyć 4 mln.

Anna Śliwińska

Prezes Zarządu Głównego, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

Czy w pani opinii w Polsce chorzy mogą skutecznie leczyć cukrzycę?

Trzeba powiedzieć, że w naszym kraju opieka zdrowotna nad pacjentami z cukrzycą poprawia się, więc warto zauważyć i docenić wszelkie pozytywne zmiany. Być może nie dla wszystkich jest to takie oczywiste na co dzień, bo opieka różni się pomiędzy poszczególnymi typami cukrzycy czy nasileniem schorzenia, jednak ogólnie w systemie zachodzi sporo pozytywnych zmian, które obejmują m.in. wprowadzenie do refundacji nowoczesnych leków i technologii, a także łagodzenie dotychczasowych kryteriów refundacyjnych. Oczywiście nadal nie jest idealnie, np. w zakresie dostępu do specjalistów. W wielu miejscowościach dostęp do poradni diabetologicznych jest ograniczony, poza tym brakuje również lekarzy diabetologów, co w konsekwencji sprawia, że przeciętny czas oczekiwania na wizytę w ramach NFZ jest bardzo długi (z danych wynika, że w ciągu ostatnich 5 lat wydłużył się prawie dwukrotnie!). A trzeba pamiętać, że z roku na rok pacjentów przybywa, więc te statystyki będą się pogarszać bez odpowiednich decyzji naszych władz.

Jakie konkretnie zmiany powinny być wprowadzone, aby pacjenta z cukrzycą lepiej otoczyć opieką?

Ponad 2 lata temu w Ministerstwie Zdrowia złożono Kartę Problemu Zdrowotnego, w której znajdują się postulaty dotyczące usprawnień, jakie można by wdrożyć w ramach opieki nad pacjentem z cukrzycą. Niestety dokument zalega w resorcie zdrowia i nie wiadomo, co się z nim dzieje. A w związku z tym, że chorych przybywa, piętrzą się także problemy diabetyków. Jednym z nich jest duża liczba amputacji u pacjentów z zespołem stopy cukrzycowej – mamy ich obecnie około 7 tysięcy rocznie. Kolejny obszar, który także wymaga poprawy i zaopiekowania, dotyczy edukacji pacjentów. Obecne rozwiązania są niewystarczające, dlatego zależy nam na sformalizowaniu edukacji np. w formie regularnych wizyt w ramach NFZ. Jest to konieczne, gdyż przebieg i codzienne decyzje w cukrzycy zależne są od chorego, tym samym jeśli pacjent nie będzie wyedukowany, to nawet najnowocześniejsze leczenie nie będzie w pełni efektywne.

Rok 2023 przyniesie jednak wiele pozytywnych zmian dla osób z cukrzycą. Czego mogą spodziewać się pacjenci?

To prawda, już od 1 stycznia kolejna grupa diabetyków zyska większy komfort i bezpieczeństwo leczenia, a także będzie mogła skutecznie zapobiegać groźnym powikłaniom, takim jak chociażby zespół stopy cukrzycowej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia dorośli pacjenci na intensywnej insulinoterapii, niezależnie od typu cukrzycy, będą mieli dostęp do systemów monitorowania glikemii metodą skanowania – do tej pory refundacja w tym zakresie obejmowała dzieci i młodzież z cukrzycą typu 1 i 3 w wieku 4-18 lat. Od stycznia 2023 r. dorośli będą musieli uiścić odpłatność w wysokości 30 proc., a dzieci ­– 20 proc., tym samym w ramach refundacji wyrobów medycznych pacjent będzie mógł otrzymać maksymalnie 13 sztuk sensorów na 6 miesięcy. Trzeba pamiętać, że tego typu refundacje są korzystne nie tylko dla pacjentów, ale również państwa, które ponosi koszt ewentualnych powikłań mających miejsce, gdy cukrzyca jest źle kontrolowana lub niedostatecznie dobrze leczona.

Next article