Życie z chorobą 2
Indywidualizacja leczenia
Kluczem do sukcesu wydaje się być nie tyle akceptacja choroby, ile wiedza o niej i umiejętność panowania nad nią przez odpowiednie reagowanie w różnych sytuacjach zdarzających się w codziennym życiu.