Home » Życie z chorobą » Walkę z cukrzycą wspierają innowacje
Życie z chorobą

Walkę z cukrzycą wspierają innowacje

ascensia
ascensia

Dr hab. n. med. Mariusz Dąbrowski

Diabetolog, konsultant wojewódzki w dziedzinie diabetologii dla Podkarpacia

Cukrzyca stała się w ostatnich latach jednym z najważniejszych problemów zdrowotnych całego świata. W Polsce na cukrzycę choruje ponad 2 mln osób, a kolejne ok. 900 tys. choruje, nie będąc świadomym tego faktu.

Na przestrzeni ostatnich stu lat szereg odkryć i wynalazków wpłynęło na losy pacjentów z cukrzycą. Odkrycie insuliny w 1922 r. było przełomem, a późniejsze lata przyniosły szereg nowych leków dla chorych na cukrzycę. Ale oprócz tych leków, jednym z najważniejszych kamieni milowych na tej drodze było wynalezienie glukometru – przenośnego urządzenia do pomiaru poziomu glukozy we krwi. Stało się to w roku 1969. Od tego czasu nastąpił dalszy systematyczny rozwój technologiczny – miniaturyzacja, cyfrowy wyświetlacz poziomu glukozy, do pomiaru potrzebna była coraz mniejsza kropla krwi, skracał się czas pomiaru, poprawiała się także dokładność kolejnych generacji glukometrów.

Spadek ceny i wzrost dostępności glukometrów upowszechnił prowadzenie samokontroli poziomu glukozy i umożliwił pacjentom lepszą kontrolę cukrzycy, opartą już nie tylko o objawy wysokiego lub zbyt niskiego poziomu glukozy we krwi, ale też o obiektywny pomiar. W miarę rozwoju techniki glukometry wzbogacano o szereg nowych funkcji, takich jak pamięć wcześniejszych pomiarów, czy możliwość podłączenia do komputera i odczytania danych na jego ekranie.

Kolejnym krokiem naprzód stało się wprowadzenie mobilnych aplikacji, które dzięki technologii Bluetooth przenoszą wyniki pomiaru glukozy bezpośrednio z glukometru do smartfona. Jedną z nich jest CONTOUR®DIABETES, współpracująca z glukometrem Contour® Plus ONE, dostępna w wersji na telefony z systemem Android, jak też iOS. Aplikacja ta nie tylko zapamiętuje wyniki pomiarów glikemii i przedstawia je w czytelnej i łatwej do analizy formie, ale też umożliwia tworzenie podsumowujących „Raportów stężenia cukru we krwi”, które można przesłać do prowadzącego terapię lekarza bądź wydrukować i przynieść je na wizytę lekarską.

Jednakże najważniejszą innowacją w tej aplikacji jest funkcja „Moje Schematy”, która na podstawie wyników pacjenta informuje go o powtarzających się schematach zachowań, wskazuje przyczyny niepowodzeń i zachęca do zmiany nawyków. Aplikacja Contour® Diabetes podpowiada także co należy zrobić w sytuacji krytycznie wysokich i niskich wartości glikemii, które mogą prowadzić do niekorzystnych skutków sercowo-naczyniowych, jak też powodować wypadki i urazy.

W badaniu klinicznym przeprowadzonym w Niemczech i Wielkiej Brytanii udokumentowano, że stosowanie tej aplikacji w czasie dłuższym niż 180 dni wiązało się z redukcją ryzyka hipoglikemii, czyli wartości poniżej 50 mg/dl, jak też jej nawrotów, a także z mniejszą chwiejnością stężenia glukozy. Można więc w prosty sposób podsumować, że długofalowe stosowanie aplikacji pomaga chorym lepiej rozumieć cukrzycę, zmieniać swoje nieprawidłowe zachowania związane z samokontrolą choroby, czego efektem jest mniejsza ilość niedocukrzeń i poprawa glikemii. Wyniki te przedstawiono w Berlinie, w lutym 2019 r., w czasie 12 Międzynarodowej Konferencji Zaawansowanych Technologii i Leczenia Cukrzycy.

Next article