Home » Życie z chorobą 2 » Słodko-gorzkie życie małych diabetyków
Życie z chorobą 2

Słodko-gorzkie życie małych diabetyków

Monika Zamarlik – Prezes Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę


Okazuje się, że placówki nie chcą przyjmować małych diabetyków, bo nauczyciele nie wiedzą jak opiekować się chorym dzieckiem. Według obowiązującego prawa nie mogą podać insuliny, zmierzyć poziomu cukru we krwi. Często przyjęcie dziecka do przedszkola odbywa się pod warunkiem, że rodzic będzie siedział pod salą lekcyjną, mierzył cukier i dawkował insulinę, co powoduje, że musi zrezygnować z pracy. Czasami szkoły sugerują nauczanie indywidualne, a przecież dzieci z cukrzycą mogą i powinny uczęszczać na normalne zajęcia. Kontakt z rówieśnikami jest niezmiernie ważny i nie ma żadnego  powodu dla którego można by je tego pozbawiać. Nauczanie indywidualne spowodowałoby izolację i wykluczenie z życia społecznego.

W roku 2013 Federacja przeprowadziła badanie ponad trzech tysięcy placówek oświatowych, z którego wynika, że w prawie w 65% przeszkoli i szkół nikt z personelu nie ma podstawowej wiedzy na temat jak pomóc dziecku z cukrzycą, jak rozpoznać zbyt niski poziom cukru we krwi (hipoglikemię) i jak prawidłowo zareagować. Nauczyciele często chcą pomóc ale nie wiedzą jak. Obawiają się także konsekwencji w przypadku błędu w dawkowaniu insuliny, czy nierozpoznania objawów hipoglikemii. Problemem jest także pomiar cukru we krwi i ewentualne podanie zastrzyku, bowiem nie ma jednoznacznych uregulowań prawnych w kwestii  uprawnień nauczycieli w tym zakresie.

Dotknięte nieuleczalną i przewlekłą chorobą dzieci powinny uzyskać wsparcie i zrozumienie otoczenia, także szkolnego, a nie napotykać na kolejne przeszkody w próbie normalnego życia z cukrzycą. To przecież już od najmłodszych lat buduje się siłę i poczucie wartości młodego człowieka – także poprzez relacje koleżeńskie, czy szkolne sukcesy. Nie wolno ograniczać dostępu do nauki i normalnego dzieciństwa małym diabetykom tylko dlatego, że chorują na cukrzycę.

Kwestia obecności dzieci z cukrzycą w placówkach oświatowych wymaga więc pilnej interwencji w zakresie zmiany uregulowań prawnych, wprowadzenia obligatoryjnych szkoleń nauczycieli finansowanych ze środków publicznych, opracowania jednolitej procedury postępowania, gdy do placówki uczęszcza uczeń z cukrzycą.

Póki jednak nie ma systemowego rozwiązania problemu Federacja stara się przeciwdziałać wykluczaniu dzieci z cukrzycą  organizując bezpłatne szkolenia dla placówek oświatowych.  W ostatnich miesiącach odbyło się ponad 150 takich szkoleń w całej Polsce, w których udział wzięło ponad 2 tysiące nauczycieli i pielęgniarek szkolnych.  Docieramy nawet do najdalszych i najmniejszych miejscowości, wszędzie tam, gdzie jest potrzebna pomoc  by  nie dopuścić do dyskryminacji małych diabetyków.

Federacja wydała także materiały edukacyjne dla nauczycieli dzieci młodszych i nauczycieli dzieci starszych, które w przystępny sposób tłumaczą jak opiekować się dzieckiem z cukrzycą. Wszystkie publikacje można bezpłatnie otrzymać pocztą po przesłaniu zamówienia na e-mail [email protected] lub pobrać ze strony www.diabetycy.eu.

Next article