zczególnie, że w tej wyjątkowej chorobie przewlekłej działania samego chorego są najważniejsze. W leczeniu cukrzycy to pacjent jest kluczowy. On podejmuje 70 procent decyzji w terapii. Reszta to wskazania lekarza i edukacja. - to zdanie Prof. Krzysztofa Strojek, krajowego konsultanta diabetologii.

Kluczowe rozwiązania

To niezwykle ważne z punktu widzenia pacjenta - dziecka i dorosłego oraz jego najbliższego otoczenia – rodziców, opiekunów czy współmałżonka lub partnera. Wyjątkowa sytuacja kiedy to na przebieg terapii ma się, aż tak duży wpływ. To ogromne wyzwanie nie tylko dla pacjenta, ale dla lekarza również, bo to on nadzoruje cały proces leczenia. Kluczem do uzyskania właściwych efektów w leczeniu cukrzycy jest wypełnianie przez pacjenta zaleceń lekarza dotyczących odpowiedniej diety, zwiększenia aktywności fizycznej oraz przyjmowania leków a także prowadzenia właściwej samokontroli. Polskie Towarzystwo Diabetologiczne w zaleceniach klinicznych dotyczących postępowania w leczeniu cukrzycy zwraca szczególną uwagę na rolę samokontroli glikemii uznając ją za integralną część leczenia cukrzycy.

Samoopieka

Samokontrola, inaczej zwana też samoopieką, polega na podejmowaniu wielu decyzji i działań samodzielnie przez chorego lub przez jego najbliższe otoczenie a także regularne ich monitorowanie i zapisywanie, następnie wyciąganie wniosków na ich podstawie.

Lekarze potwierdzają, że diagnoza choroby to najlepszy moment w prowadzeniu terapii, potem jest gorzej. Pacjent po wykryciu choroby, współpracuje z lekarzem, ale w miarę upływu czasu, kiedy nie odczuwa dolegliwości, zapomina o chorobie i nie realizuje w pełni zaleceń, co ma wpływ na skuteczność leczenia. – stwierdza w wywiadzie dla Rynku Zdrowia prof. Krzysztof Strojek.

W prowadzeniu samokontroli glikemii mamy do dyspozycji tradycyjne metody – glukometry, paski testowe oraz najnowsze, jednak wciąż bardzo kosztowne systemy ciągłego monitorowania poziomu glukozy (CGMS). Z pomocą przychodzą również nowe technologie – serwisy internetowe oraz aplikacje na smartfony ułatwiające codzienność diabetyka, wyliczające wartość kaloryczną i sugerujące dawkowanie leków i insuliny w odniesieniu do aktualnych danych o chorobie. To krok do telemedycyny, dla której cukrzyca wydaje się być idealną chorobą. Jednak bez wiedzy, zaangażowania i ciągłej edukacji pacjenta ani jemu ani lekarzowi nie uda się osiągnąć celu jakim jest skuteczne wyrównanie cukrzycy.