Nieuleczalna i przewlekła choroba dziecka stanowi ogromne obciążenie psychiczne dla całej rodziny. Bardzo ważne jest by po diagnozie „cukrzyca typu 1”dzieci i ich rodzice poczuli, że nie są z problemem sami, by uzyskali pomoc i zrozumienie ze strony rodziny, przedszkola, szkoły, miejsca pracy.

W odnalezieniu się w tej trudnej sytuacji pomagają także cukrzycowe organizacje pozarządowe. Stowarzyszenia i fundacje działają w całej Polsce i na różne sposoby wspierają „słodkie rodziny”. Warto do nich dołączyć .                       

Największą organizacją jest Ogólnopolska Federacja Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę. Skupia 16 podmiotów z całej Polski, profesjonalizuje je, uczy jak skutecznie działać na rzecz małych diabetyków. Za główne cele stawia sobie poprawę sytuacji prawnej, społecznej i zdrowotnej osób z cukrzycą oraz kształtowanie wobec nich pozytywnych postaw społecznych.

Działania Federacji to także bezpośrednie wsparcie dzieci i młodzieży oraz ich rodzin: edukacja cukrzycowa, wyjazdy integracyjne i wakacyjne, marsze diabetyków, szkolenia rodziców i młodzieży, psychologiczne warsztaty wspierające, wspólne kampanie społeczne.

Ważnym elementem pracy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę jest promowanie aktywności społecznej młodych diabetyków. Nie chcemy dopuścić by choroba powodowała wykluczenie z normalnego życia, także w aspekcie społecznym. Dlatego zachęcamy diabetyków do wolontariatu i widzimy, że pomaganie innym jest dla nich źródłem satysfakcji i motywuje do lepszego dbania o wyrównanie cukrzycy. Każdego roku dzieci i młodzież biorą udział w akcji prewencji cukrzycy typu 2 „Słodki tramwaj”, którą od siedmiu lat realizujemy w całej Polsce.

Ciekawą akcją prowadzoną przez Federację jest Cukrzycowa Szkoła pod Żaglami, w ramach której młodzież zdobywa patenty żeglarskie, a następnie bierze udział w rejsie po Mazurach kierując  jachtami jako ich sternicy.  Promujemy  w ten sposób aktywność fizyczną, a także budujemy poczucie własnej wartości diabetyków, którzy mimo choroby dają radę w zmaganiach z wodą i wiatrem.

Jednym z misyjnych projektów Federacji są szkolenia nauczycieli dzieci z cukrzycą. Okazuje się, że przedszkola i szkoły nie chcą przyjmować małych diabetyków, bo nauczyciele nie wiedzą jak opiekować się chorym dzieckiem. Według obowiązującego prawa nie mogą podać insuliny, zmierzyć poziomu cukru we krwi. Często przyjęcie dziecka do przedszkola odbywa się pod warunkiem, że rodzic będzie siedział pod salą lekcyjną, mierzył cukier i dawkował insulinę, co powoduje, że musi zrezygnować z pracy.

Dlatego Federacja prowadzi w całej Polsce bezpłatne szkolenia, a placówki oświatowe, które przejdą takie szkolenie i podejmą się opieki nad dzieckiem z cukrzycą umieszczane są na stronie internetowej www.przyjaznediabetykom.pl Zainteresowanie jest tak ogromne, że tylko w okresie od stycznia do kwietnia 2015 odbyło się już ponad 100 szkoleń dla prawie  2300 nauczycieli.

Wszystko to by dzieci i młodzież z cukrzycą typu 1 mogły żyć normalnie, jak ich zdrowi rówieśnicy, bo przecież różnią się od nich tylko tym, że ich trzustka nie produkuje insuliny.

Więcej o działaniach Federacji znaleźć można na stronie www.diabetycy.eu