dpowiednia samokontrola w cukrzycy, niezależnie od tego, czy ukierunkowana jest na monitorowanie glikemii, czy przebieg diety i intensywność aktywności fizycznej,  to sposób na poprawę jakości życia chorego na cukrzycę a także uniknięcia późnych powikłań tej choroby.

Jeśli monitorujemy cukrzycę uważnie i dokładnie, i wyciągamy wnioski z dostarczanych informacji, z pewnością zmniejszymy albo nawet całkowicie wykluczymy pojawienie się retinopatii (uszkodzenia narządu wzroku) nefropatii (uszkodzenia nerek), neuropatii (uszkodzenia układu nerwowego, zaburzenia w odczuwaniu) oraz powikłań związanych z uszkodzeniami naczyń krwionośnych - choroby wieńcowej, niedokrwienia kończyn dolnych oraz choroby naczyń mózgu.

Każdy chory powinien nauczyć się, jak samodzielnie obserwować objawy cukrzycy oraz nauczyć się, jak rozpoznawać zmiany w jej codziennym przebiegu. Niezwykle ważne jest również przeprowadzanie regularnych badań kontrolnych.

I tak np. zmiany cukrzycowe w gałkach ocznych wykrywa się jedynie w badaniu okulistycznym. Lekarza powinno się poinformować, o chorobie, aby badanie zostało przeprowadzone pod kątem zmian cukrzycowych.

Bardzo ważnym elementem diagnostyki okulistycznej jest badanie dna oka, niezwykle istotne dla wykrycia ewentualnych zmian w cukrzycy. Wczesne powikłania cukrzycowe nie wpływają na pogorszenie ostrości wzroku i nie dają żadnych objawów, dlatego tylko badanie przeprowadzone przez specjalistę pozwala je wcześnie rozpoznać i zastosować odpowiednią terapię.

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne corocznie publikuje wskazania do wykonywania badań okulistycznych u chorych na cukrzycę. Zgodnie z zaleceniami pierwsze badanie w cukrzycy typu 1 należy przeprowadzić w ciągu pierwszych 5 lat od momentu zachorowania lub, jeśli istnieje możliwość, już w momencie zdiagnozowania cukrzycy; u dzieci, które zachorowały na cukrzycę w okresie pokwitania, powinno być wykonane krótko po rozpoznaniu.

W przypadku cukrzycy typu 2 badanie okulistyczne musi być wykonane w momencie rozpoznania choroby lub krótko po jej zdiagnozowaniu.

Później co najmniej raz w roku chory na cukrzycę powinien pojawić się na wizycie w gabinecie lekarza okulisty.

Dla pacjenta oznacza to również codzienną dbałość o narząd wzroku a przede wszystkim o właściwe wyrównanie cukrzycy, aby maksymalnie obniżyć ryzyko wystąpienia późnych powikłań. W przypadku wystąpienia zaburzeń widzenia należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem specjalistą.

Pamiętajmy o tym zanim będzie za późno…