podróże

TOPICS

Nie siedź w domu

Nawet wychodząc z domu na krótki czas diabetyk powinien mieć 
w przysłowiowej kieszeni: dzienniczek samokontroli z aktualnymi wynikami pomiarów poziomu glukozy, HumaPen, czyli podręczny wstrzykiwacz insuliny lub strzykawkę i fiolkę z insuliną, zapas leków, które przyjmuje codziennie, coś słodkiego, np. kilka landrynek, kartę chorego z informacją 
o dawce przyjmowanej insuliny.