badania

TOPICS

Wyzwania insulinoterapii

Ogromny postęp technologiczny w zakresie zarówno urządzeń podających insulinę, jak i monitorujących glikemię pozwala poprawić efektywność i bezpieczeństwo terapii insuliną oraz wywiera znaczący wpływ na komfort życia.

Cukrzyca, czyli co?

W powszechnym przekonaniu, jeśli osoba chorująca na cukrzycę przyjmuje insulinę, to znaczy, że ma „ten gorszy typ”, a stan jej  zdrowia jest ciężki. To mit!

Słodki Tramwaj

Już po raz kolejny na ulice polskich miast wyjedzie Słodki Tramwaj. Co ciekawe, w Lublinie będzie to trolejbus, w Łodzi trambus, a w Radomiu i Katowicach autobus. Słodki Tramwaj to nazwa akcji dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2, którą Ogólnopolska Federacja Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę prowadzi od kilku lat w całej Polsce w  listopadzie z okazji Światowego Dnia Diabetyków.

Indywidualizacja leczenia

Kluczem do sukcesu wydaje się być nie tyle akceptacja choroby, ile wiedza o niej i umiejętność panowania nad nią przez odpowiednie reagowanie w różnych sytuacjach zdarzających się w codziennym życiu.

Kompleksowa opieka

Cukrzyca jest wg Organizacji Narodów Zjednoczonych jedną z najpoważniejszych, współczesnych, niezakaźnych, epidemicznych chorób społecznych. Dlatego zasady postępowania w leczeniu cukrzycy wymagają działań zespołowych oraz kompleksowych i stąd współczesna nauka o cukrzycy, czyli diabetologia, opiera się na tych złożonych pojęciach leczniczych.

Samokontrola glikemii

Glukometr jest urządzeniem do samodzielnego kontrolowania stężenia glukozy we krwi. Ponieważ oferta firm produkujących glukometry jest bardzo szeroka, warto wiedzieć, na co zwrócić uwagę wybierając sprzęt.